WELKOM

De Steenbergen Stichting is op 27 februari 1961 opgericht door Johan Steenbergen, een ondernemer en diplomaat in het voor- én naoorlogse Duitsland. De oorspronkelijke naam was Hermann Diedrich Steenbergen Stichting, ter nagedachtenis aan de in 1945 overleden broer van Johan.


Johan Steenbergen vertrok vóór de Eerste Wereldoorlog naar Dresden, een centrum van fotografische industrie. Hij stichtte er de fabriek Ihagee Kamerawerk, die wereldfaam zou verwerven met de productie van de Exakta, de eerste kleinbeeld spiegelreflexcamera.


In 1929 werd hij benoemd tot Honorair Consul der Nederlanden. In 1942 moest hij Duitsland verlaten en vertrok naar de USA. De fabriek werd zwaar beschadigd in het bombardement van 1945; maar heeft op een andere locatie nog geproduceerd tot 1972. Steenbergen heeft Dresden noch zijn fabriek ooit weergezien. Ook na de oorlog heeft hij lange tijd Nederland vertegenwoordigd, ondermeer als Consul te Emden.


Met zijn stichting wilde Steenbergen activiteiten bevorderen die aansloten bij het gedachtegoed, de interesses en opvattingen van zijn overleden broer. Hermann, een scheikundig ingenieur, was directeur geweest bij de Keuringsdienst van Waren. Eén van de doelstellingen van de Steenbergen Stichting werd dan ook "het bevorderen van de hygiëne bij de voedselbereiding." Tot de overige doelstellingen behoorden "geldelijke liefdadigheid verlenen en het bevorderen van het Nederlandse cultuurleven."


Het werkterrein heeft zich uitgebreid sinds de Stichting, in de geest van Johan Steenbergen, beurzen beschikbaar stelt aan jongeren om een deel van hun opleiding tot fotograaf in het buitenland te volgen. Een andere activiteit betreft het onderhouden van contacten met de vele verzamelaars van Exakta's en andere Ihagee toestellen.


Gezien de toegenomen aandacht voor het leven en werk van Johan heeft het bestuur in 1990 besloten de Stichting op te dragen aan beide broers Steenbergen. Om hen te eren voert de Stichting sindsdien de naam: STEENBERGEN STICHTING

In 2010 is om praktische redenen de oorspronkelijke stichting gesplitst. Deze gaat nu voort in twee nieuwe stichtingen. Eén behoudt de naam Steenbergen Stichting, de ander heet Stichting Steenbergen Caerus.